map[]

Dampwijzer 2017 – Antwoorden – CDA

Op de valreep kwam het CDA nog met een behoorlijk uitgebreid antwoord. Ze zijn nogal negatief over iets wat miljoenen levens kan redden. Hun antwoord:

Geachte mevrouw,

Als medewerker gezondheidszorg en leefstijlen van de CDA-fractie in de Tweede Kamer geef ik u graag een reactie op uw onderstaande mail.

  1. Wat is het algemene standpunt van uw partij omtrent de e-sigaret?

Het CDA is van mening dat voor de e-sigaret dezelfde regels moeten gelden voor ‘gewone’ sigaretten, aangezien uit onderzoek is gebleken dat de e-sigaret (zowel met als zonder nicotine) schadelijk is voor de gezondheid.

Dat zal verschillen per individu. De e-sigaret kan voor sommigen wel degelijk helpen bij het stoppen met roken. Wat het CDA betreft hoeft de e-sigaret dan ook niet verboden te worden. Wel willen we dat duidelijk gemaakt wordt dat het roken van een e-sigaret wel degelijk ook schadelijk voor de gezondheid is, en dat mede daarom ook jongeren geen e-sigaretten moeten kunnen kopen.

Ja.

Het CDA is voorstander van het zo veel mogelijk ontmoedigen van roken. Dat geldt ook voor dampen en het gebruik van e-sigaretten. De regels zoals die in artikel 20 van de TPD staan, steunen wij daarom.

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Rutger Stafleu

Lucy Scarlett Written by:

Lucy Scarlett is de motor achter deze website.

comments powered by Disqus