Categorie archief: Nieuws

Dampwijzer 2017 – Antwoorden – CDA

Op de valreep kwam het CDA nog met een behoorlijk uitgebreid antwoord. Ze zijn nogal negatief over iets wat miljoenen levens kan redden. Hun antwoord:

Geachte mevrouw,

Als medewerker gezondheidszorg en leefstijlen van de CDA-fractie in de Tweede Kamer geef ik u graag een reactie op uw onderstaande mail.

  1. Wat is het algemene standpunt van uw partij omtrent de e-sigaret?

Het CDA is van mening dat voor de e-sigaret dezelfde regels moeten gelden voor ‘gewone’ sigaretten, aangezien uit onderzoek is gebleken dat de e-sigaret (zowel met als zonder nicotine) schadelijk is voor de gezondheid.

  1. Vind u de e-sigaret een goed middel om te stoppen met roken?

Dat zal verschillen per individu. De e-sigaret kan voor sommigen wel degelijk helpen bij het stoppen met roken. Wat het CDA betreft hoeft de e-sigaret dan ook niet verboden te worden. Wel willen we dat duidelijk gemaakt wordt dat het roken van een e-sigaret wel degelijk ook schadelijk voor de gezondheid is, en dat mede daarom ook jongeren geen e-sigaretten moeten kunnen kopen.

  1. Vind u dat smaakjes voor de e-sigaret het dampen aantrekkelijk maakt voor kinderen?

Ja.

  1. Wat vind u van artikel 20 van het Europese TPD?

Het CDA is voorstander van het zo veel mogelijk ontmoedigen van roken. Dat geldt ook voor dampen en het gebruik van e-sigaretten. De regels zoals die in artikel 20 van de TPD staan, steunen wij daarom.

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Rutger Stafleu

Dampwijzer 2017 – Antwoorden – Forum voor Democratie

Het clubje van Thierry Baudet en kompanen hebben nog niet echt een standpunt omtrent de e-sigaret, maar waren wel voorzichtig positief.   Hier is hun volledige antwoord:

Beste Loes,

Ik ben specifiek achter uw vraag aangegaan. Belangrijk voor Forum is allereerst dat de gezondheid van mensen niet in het geding komt.
Onze kennis schiet op specifieke punt wellicht wat tekort. Onze aandacht ligt, zoals u weet, op andere vlakken. Als de rust weergekeerd is na de verkiezingen kunnen we ons ook gaan oriënteren op onderwerpen zoals u die aandraagt

Omdat we u toch een antwoord willen geven, toch een wat algemeen antwoord. Als vast komt te staan dat dergelijke alternatieven voor roken de gezondheid van mensen niet in het geding brengt, dan zouden e-sigaretten een goed alternatief kunnen zijn.

Wij wensen u veel succes met uw vlog. Dat u een klein vlog bent maakt niet uit. We hebben het gewoon erg druk, wat uiteraard ontzettend leuk is!

Met vriendelijke groet,
Forum voor Democratie

Dampwijzer 2017 – Antwoorden – 50 plus

50 plus is redelijk positief over de e-sigaret. Alleen een beetje jammer dat ze nicotine de zwarte piet toeschuiven, terwijl dat het minste is van de gevaren van tabak. Hier is hun antwoord:

Loes we hebben hier nog geen officieel partijstandpunt over, maar in het algemeen zijn we voor alle middelen die mensen kunnen helpen bij het stoppen met roken.
De e-sigaret kan nuttig zijn in het áfkickproces’, dat zien we in onze eigen omgeving. Geldt ook voor nicotinepleisters- en nicotinekauwgum, maar uiteindelijk moet je van de nicotineverslaving af, natuurlijk!

Dampwijzer 2017 – Antwoorden – SGP

De SGP snapt het niet helemaal. Voor mensen die zo geobsedeerd zijn door een boek zou je toch denken dat inhoudelijk lezen toch wel in de competenties zou zitten. Maargoed, hier is hun antwoord:

Beste

De SGP is een voorstander van een beleid waarin roken sterk ontmoedigd wordt vanwege de risico’s voor de volksgezondheid. Het is een goede zaak dat bij steeds meer mensen het besef doorbreekt dat roken ongezond is. Toch moet er nog veel gebeuren om vooral ook jongeren te confronteren met de gevaren via voorlichting. Naast de verantwoordelijkheid die ouders op dit gebied hebben, heeft ook de overheid hierbij een taak. De SGP wil dat de accijnzen voor tabak verhoogd worden. Ook het aantal verkooppunten moet worden tegengegaan. Het rookverbod in de horeca blijft gelden; in de openbare ruimte blijft roken wel toegestaan.

Met vriendelijke groet,

Willem Goudriaan
Adviseur Communicatie, voorlichting en vorming

Dampwijzer 2017 – Antwoorden – D66

D66 had het erg druk, maar ze hadden wel tijd om Loes haar vraag te beantwoorden wat ze van de e-sigaret vinden. Helaas slikken ze de RIVM-onzin als zoete koek en stellen ze de damper gelijk aan een sigaret. Ze hebben liever dat we blijven roken. Hun antwoord:

Hi Loes, dank voor je vraag aan ons.
Jammer dat je niet al eerder antwoord hebt gekregen. D66 heeft onlangs nog een wet in de Tweede Kamer gesteund die de e-sigaret gelijk stelt met de gewone sigaret, daarbij moet je denken aan ontmoediging en de zichtbaarheid. Steeds meer onderzoeken hebben aangetoond dat de e-sigaret schadelijker is dan in eerste instantie werd gedacht, daar is nu het beleid op aangepast. Maar wij begrijpen ook dat het voor veel mensen in ieder geval een stap in de goede richting is! Ik hoop dat dit een antwoord is op je vraag!